Sáng 22/5, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thay mặt Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đọc Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Ban Biên tập xin trân trọng giới thiệu toàn văn báo cáo quan trọng này.
Giám sát và phản biện xã hội (PBXH) là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ). Nhiệm vụ này càng được đề cao trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Để thực hiện nhiệm vụ này, thời gian qua, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác giám sát, PBXH trên địa bàn tỉnh.
Số lượt truy cập: 97775  -  Số người online: 39