Tất cả văn bản

Lĩnh vực Cơ quan ban hành 
Tìm kiếm
Năm ban hành  Số lượng kết quả 
Tìm trong            
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số: 5468 /MTTW-BTT 20/11/2018 V/v hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018 và tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Ngày pháp luật
Số: 102/HD-MTTW-BTT 19/11/2018 HƯỚNG DẪN Trọng tâm công tác phong trào năm 2018
Số: 5609/MTTW-BTT 19/11/2018 hướng dẫn triển khai tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018
3520 /MTTW-BTT 21/07/2017 Chuẩn bị tổ chức hội nghị sơ kết
Số: 3741/MTTW-BTT 21/07/2017 Hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2017.
Số: 67/HD-MTTW-BTT 21/07/2017 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TÔN GIÁO NĂM 2017
Số: 68/HD-MTTW-BTT 21/07/2017 HƯỚNG DẪN Công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2017
Số: 69/HD-MTTW-BTT 21/07/2017 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017 của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Số: 70/HD-MTTW-BTT 21/07/2017 HƯỚNG DẪN Công tác đối ngoại nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài năm 2017
Số: 349/KH-MTTW-BTT 21/07/2017 KẾ HOẠCH Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017
Số: 403/2017/NQLT-UBTVQH14 - CP - ĐCTUBTWMTTQVN 15/06/2017 NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH Quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Số: 82/HD-MTTW-BTT 18/05/2017 HƯỚNG DẪN Nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2017
Số: 79/HD-MTTW-BTT 28/04/2017 HƯỚNG DẪN Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và Ngày Môi trường thế giới 5/6/2017
Số: 370/KH-MTTW-BTT 12/04/2017 KẾ HOẠCHKhảo sát thực tiễn và tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội
Số: 76 /HD-MTTW-BTT 11/04/2017 HƯỚNG DẪN Một số hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trong dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 và mùa An cư Kiết hạ năm 2017
Số: 362/KH-MTTW-BCĐCCGSKHCN 31/03/2017 KẾ HOẠCH Phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ năm 2017
Số: 3329/MTTW-BTT 24/03/2017 Đề xuất khen thưởng trong dịp tổng kết công tác cứu trợ năm 2016
Số: 350/KH- MTTW- BTT 06/03/2017 KẾ HOẠCH tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017
Số: 73 /HD-MTTW-BTT 01/03/2017 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền về công tác biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2017
Số: 3233/MTTW-BTT 28/02/2017 Phối hợp triển khai các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017
Số: 3226/MTTW-BTT 27/02/2017 Về việc báo cáo kết quả công tác cứu trợ năm 2016
Số: 333 /KH-MTTW-BTT 10/02/2017 KẾ HOẠCHMặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017
Số: 66 /HD-MTTW-BTT 06/02/2017 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2017
Số: 65/HD-MTTW-BTT 22/01/2017 HƯỚNG DẪN Công tác Phong trào năm 2017
Số: 19/CTr-MTTW 19/01/2017 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ
Số: 64/HD-MTTW-BTT 19/01/2017 HƯỚNG DẪN Công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017
Số: 138 /TB-MTTW-BTT 12/01/2017 THÔNG BÁO Về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đổi mới công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017
29/12/2016 29/12/2016 QUY CHẾ Vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”sửa đổi năm 2016(Ban hành kèm theo Quyết định số 1198/QĐ-MTTW- ĐCT ngày 29/12/2016 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)
Số: 20 /CTrPH-MTTW-BTNMT 26/12/2016 CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP Thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 201766 - 2020
Số: 32/HD-MTTW-BTT 27/11/2016 HƯỚNG DẪN Công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp năm 2016
Số lượt truy cập: 346632  -  Số người online: 27