Đất nước, con người Việt Nam

Thành phần và phân bổ các dân tộc

 STT

Tên gọi

Tên gọi khác

Các nhóm nhỏ

Địa bàn cư trú

1

Kinh

Việt

 

Trong cả nước

2

Tày

Thổ

Ngạn, Phán, Thu lao, Pa dí

Hà giang, Tuyên Quang, Lào cai, Yên Bái, Cao Bằng, Lai Châu, Bắc Thái, Hà Bắc.

3

Thái

Táy

Táy Khao(Thái Trắng), Táy Đăm (Thái Đen), Táy Chiềng hay Táy Mương(Hàng Tổng), Táy Thanh(Man Thanh), Táy Mười, Pu Thay, Thổ Đà Bắc, Táy Mộc Châu(Táy Đeng)

Sơn La, Lai Châu, Nghệ An, Thanh Hoá, Lào Cai, Yên Bái, Hoà Bình, Lâm Đồng...

4

Mường

Mol, Mual, Mọi

Mọi Bi, Ao Tá (ÂuTá)

Hoà Bình, Thanh Hoá, Vĩnh Phú, Yên Bái, Sơn La, Ninh Bình

5

Hoa

Khách, Tàu, Hán

Triền Châu, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Xạ Phang, Thoòng Nhằn, Hẹ

Kiên Giang, Hải Phòng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Quảng Ninh,Đồng Nai, Hậu Giang, Minh Hải, tp Hồ Chí Minh

6

Khơ-me

 

Miên, Cur, Cul, Thổ, Việt gốc Khơ-me, Khơ-me Krôm

Hậu Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Kiên Giang, Minh Hải, Tây Ninh, tp Hồ Chí Minh, Sông Bé, An Giang

7

Nùng

 

Nùng Xuồng, Nùng Giang, Nùng An, Nùng Phàn Sình, Nùng Lòi, Nùng Tùng Slìn, Nùng Cháo, Nùng Quý Rỵn, Nùng Khèn Lài, Nùng Dín, Nùng Inh...

Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Thái, Hà Giang, Tuyên Quang, Hà Bắc, Quảng Ninh, tp. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đắc Lắc, Lào Cai

8

Hơmông

Mèo, Mẹo, Mán, Miêu Tộc

Mèo Hoa, Mèo Xanh, Mèo Đỏ, Mèo Đen, Ná Miẻo, Mèo Trắng

Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Nghệ An, Thanh Hóa, Hoà Bình, Bắc Thái

9

Dao

Mán, Động, Trại, Dìu, Miền, Kiềm, Kìm Mùn

Dao Đại Bản, Dao Đỏ, Dao Cóc Ngáng, Dao Cóc Mùn, Dao Lô Gang, Dao Quần Chẹt, Dao Tam Đảo, Dao Tiền, Dao Quần Trắng, Dao Làn Tiẻn, Dao áo Dài

Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Thái, Lai Châu, Sơn La, Vĩnh Phú, Hà Bắc, Thanh Hoá, Quảng Ninh, Hoà Bình, Hà Tây

10

Gia-rai

Mọi, Chơ-rai

Chỏ, Hđrung, Aráp, Mdhur, Tbuăn

Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc

11

Ê-đê

Đe, Mọi

Ra-đê, Rha-đê, Êđê-Êga, Anăk Êđê, Kpă, Ađham, Krung, Ktul Dliê, Ruê, Blô, Êpan, Mđhur, Bih, Kđrao, Dong Kay, Dong Măk, Êning, Arul, Hning, Kmun,Ktlê

Đắc Lắc, Phú Yên, Khánh Hoà

12

Ba-na

Bơ-nâm, Roh, Kon Kde, Ala Công, Kpang Công

Tơ-lô, Gơ-lar, Rơ-ngao, Krem, Giơ-lơng(Y-lơng)

Kon Tum, Bình Định, Phú Yên

13

Sán Cháy

Mán, Cao Lan-Sán Chỉ, Hờn Bạn, Hờn Chùng, Sơn Tử

Cao Lan, Sán Chỉ

Bắc Thái, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Bắc, Lạng Sơn, Vĩnh Phú, Yên Bái

14

Chăm

Chiêm Thành, Chăm Pa, Hời, Chàm

Chăm Hroi, Chàm Châu Đốc, Chà Và Ku, Chăm Pôông

Ninh Thuận, Bình Thuận, An Giang, tp. Hồ Chí Minh, Bình Định, Phú Yên, Châu Đốc, Khánh Hoà

15

Xơ-đăng

Kmrâng, Hđang, Con-lan, Brila

Xơ-teng,Tơ-đrá, Mơ-nâm, Hà-lăng, Ca-dong, Châu, Ta Trẽ(Tà Trĩ)

Kon Tum, Quảng Nam-Đà Nẵng, Quảng Ngãi

16

Sán Diù

Trại, Trại Đát, Sán Dợo, Mán quần Cộc, Mán Váy Xẻ

 

Quảng Ninh, Hà Bắc, Hải Hưng, Bắc Thái, Vĩnh Phú, Tuyên Quang

17

Hrê

Mọi Đá Vách, Chăm-rê, Mọi Luỹ, Thạch Bých, Mọi Sơn Phòng

 

Quảng Ngãi, Bình Định

18

Cơ-ho

 

Xrê, Nốp (Tu Nốp), Cơ-don, Chil, Lát (Lách), Tơ-ring

Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hoà

19

Ra-glay

O-rang, Glai, Rô-glai, Radlai, Mọi

Ra-clay (Rai), Noong (La-oang)

Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hoà, Lâm Đồng

20

Mnông

 

Gar, Chil, Rlâm, Preh, Kuênh, Nông, Bu-Đâng, Prâng, Đip, Biêt, Si Tô, Bu Đêh

Đắc Lăc, Lâm Đồng

21

Thổ

 

Kủo, Mọn, Cuối, Họ, Đan Lai-Ly Hà, Tày Poọng (Con Kha, Xá La Vàng)

Nghệ An, Thanh Hoá

22

X'tiêng

Xa-điêng, Mọi, Tà-mun

 

Sông Bé, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đắc Lắc

23

Khơmú

Xá Cốu, Pu Thênh, Tày Hạy, Việt Cang, Khá Klậu, Tềnh

Quảng Lâm

Sơn La, Lai Châu, Nghệ An, Yên Bái

24

Bru-Vân Kiều

 

Vân Kiều, Măng Coong, Trì, Khùa, Bru

Quảng Bình, Quảng Trị

25

Giáy

Nhắng, Giẳng, Sa Nhân, Pầu Thỉn, Chủng Chá, Pu Nắm

Pu Nà (Cùi Chu hoặc Quý Châu)

Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu

26

Cơ-tu

Ca-tu, Ca-tang, Mọi, Cao, Hạ

Phương, Kan-tua

Quảng Nam-Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế

27

Gié-Triêng

Giang Rẫy, Brila, Cà-tang, Mọi, Doãn

Gié (Dgieh, Tareh), Triêng (Treng, Tơ-riêng), Ve (La-ve), Pa-noong (Bơ Noong)

Quảng Nam-Đà Nẵng, Kon Tum

28

Ta-ôi

Tôi-ôi, Ta-hoi, Ta-ôih, Tà-uất (Atuất)

Pa-cô, Ba-hi, Can-tua

Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế

29

Mạ

 

Châu Mạ, Chô Mạ, Mọi

Lâm Đồng, Đồng Nai

30

Co

Trầu, Cùa, Mọi, Col, Cor, Khùa

 

Quảng Ngãi, Quảng Nam-Đà Nẵng

31

Chơ-ro

Châu-ro, Dơ-ro, Mọi

 

Đồng Nai

32

Hà Nhì

U Ní, Xá U Ní, Hà Nhì Già

Hà Nhì Cồ Chồ, Hà Nhì La Mí, Hà Nhì Đen

Lai Châu, Lào Cai

33

Xinh-mun

Puộc, Pụa, Xá

Dạ, Nghẹt

Sơn La, Lai Châu

34

Chu-ru

Chơ-ru, Kru, Mọi

 

Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận

35

Lào

Lào Bốc, Lào Nọi

 

Lai Châu, Sơn La

36

La-chí

Thổ Đen, Cù Tê, Xá, La ti, Mán Chí

 

Hà Giang

37

Phù Lá

 

Bồ Khô Pạ (Xá Phó), Mun Di Pạ, Phù Lá Đen, Phù Lá Hoa, Phù Lá Trắng, Phù Lá Hán, Chù Lá Phù Lá

Lao Cai, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang

38

La Hủ

 

Khù Sung (Cò Sung), Khạ Quy (Xá Quỷ), Xá Toong Lương (Xá Lá Vàng), Xá Pươi

Lai Châu

39

Kháng

Xá Khao, Xá Đón, Xá Tú Lăng

Kháng Xúa, Kháng Đón, Kháng Dống, Kháng Hốc, Kháng ái, Kháng Bung, Kháng Quảng Lâm

Lai Châu, Sơn La

40

Lự

Lừ, Duôn, Nhuồn

 

Lai Châu

41

Pà Thẻn

Pà Hưng, Mán Pa Teng, Tống

Tống, Mèo Lài

Hà Giang, Tuyên Quang

42

LôLô

Mùn Di, Ô Man, Lu Lọc Màn, Di, Qua La, La La, Ma Di

Lô Lô Đen, Lô Lô Hoa

Hà Giang, Cao Bằng, Lao Cai

43

Chứt

Xá La Vàng, Chà Củi (Tắc Củi), Tu Vang, Pa Leng

Sách, Mày, Rục, Mã Liềng, Arem, Xơ-lang, Umo

Quảng Bình

44

Mảng

Mảng Ư, Xá Lá Vàng, Niễng O, Xa Mãng, Xá Cang Lai

Mảng Hệ, Mảng Gứng

Lai Châu

45

Cờ lao

 

Cờ Lao Trắng, Cờ Lao Xanh, Cờ Lao Đỏ

Hà Giang

46

Bố Y

Chủng Chá, Trung Gia, Pầu Y, Pủ Dí

Bố Y, Tu Dí

Hà Giang, Lào Cai

47

La Ha

Xá Khao, Xá Cha, Xá La Nga

Khlá Phlạo, La Ha ủng

Yên Bái, Sơn La

48

Cống

 

Xám Khôống, Xá Xeng, Xa, Xá Côống

Lai Châu

49

Ngái

Sán Ngái

Xín, Lê, Đản, Khánh Gia, Hắc Cá (Xéc)

Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng

50

Si La

Cú Đề Xừ

 

Lai Châu

51

Pu Piéo

Ka Bẻo, Pen Ti Lô Lô, La Quả, Mán

 

Hà Giang

52

Brâu

Brao

 

Kon Tum

53

Rơ-măm

 

 

Kon Tum

54

Ơ-đu

Tày Hạt

 

Nghệ An

 

 

Số lượt truy cập: 85559  -  Số người online: 51