Thông tin Công tác Mặt Trận

Số 213 (tháng 11/2012)

Mục lục

 1. Văn bản hướng dẫn
  1. Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng nông thôn mới
  2. Chương trình MTTQ Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 09 - CT/TW về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới"
  3. Hướng dẫn tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc" ở khu dân cư nhân kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam
  4. Đề cương tuyên truyền "Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc" ở khu dân cư năm 2012
 2. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 3. Hoạt động mặt trận các cấp, thực tiễn và kinh nghiệm
 4. Toàn dân thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam"
 5. Toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS, TNXH
 6. Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ
  1. Chú trọng bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới ở Quảng Trị
  2. Hải Phòng hướng đến mô hình KDC tự quản bảo vệ môi trường
  3. Hoàng Thái - Điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường
  4. Phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng ở Đông Long
  5. Khi Trưởng thôn làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình
  6. Mất cân bằng giới tính khi sinh với tốc độ nhanh và lan rộng
  7. Đồng bào có đạo thực hiện chính sách DS - KHHGĐ ở Phú Thọ
  8. Nữ thương binh, cán bộ Mặt trận hết lòng vì công tác dân số

Thông tin tòa soạn


Thông tin Công tác Mặt Trận

Số lượt truy cập: 230518  -  Số người online: 31