Tin hoạt động (bo)

Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Kinh tế Trung ương

Nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Kinh tế Trung ương, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiên cứu, trao đổi, phối hợp đề xuất về cơ chế, chính sách lớn về kinh tế - xã hội và các vấn đề xã hội gắn với kinh tế, ngày 14/7/2014 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Kinh tế Trung ương. Các đồng chí: Nguyễn Thiện  Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng được chứng kiến lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Kinh tế Trung ương. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, về phía ban Kinh tế Trung ương với chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đường lối chính sách phát triển kinh tế -  xã hội về các vấn đề xã hội liên quan đến kinh tế cần có những đề tài nghiên cứu vừa có tính lý luận vừa có tính thực tiễn. Về phía MTTQ Việt Nam theo Hiến pháp mới quy định với chức năng đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân trong đó có trách nhiệm lắng nghe nhân dân nói và nói cho dân nghe vì vậy, hai bên cần phối hợp chặt chẽ để MTTQ Việt Nam thông qua phương tiện truyền thông của mình truyền tải đến nhân dân một cách có chiều sâu, thực hiện những nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước đem lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân.

Theo chương trình ký kết, Ban Kinh tế Trung ương mời đại diện Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham gia chủ trì nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về lĩnh vực kinh tế - xã hội do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình thực hiện đường lối, chủ trương chính sách về kinh tế - xã hội của Đảng. Tổ chức tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, kết quả giám sát do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chuyển đến Ban Kinh tế Trung ương để nghiên cứu, tham mưu, đề xuất. Cung cấp thông tin cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để góp ý phản biện đối với dự thảo các văn bản liên quan tới lĩnh vực kinh tế, xã hội; Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong sáng kiến và tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước...

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp tổ chức tuyên truyền, nhất là trên hệ thống báo chí của Ủy ban Trung ương MTTQ và các tổ chức thành viên về đường lối, chủ trương của Đảng về lĩnh vực kinh tế - xã hội và kết quả triển khai tổ chức thực hiện các đề án, dự án lớn về phát triển kinh tế xã - hội của đất nước. Tham gia góp ý phản biện xã hội đối với dự thảo về cơ chế, chính sách lớn về kinh tế - xã hội. Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội. Chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách về kinh tế xã hội đặc biệt là những nội dung liên quan đến quyền, lợi ích của người dân. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Kinh tế Trung ương tự đảm bảo kinh phí đối với các hoạt động thường xuyên và đối với các hoạt động có quy mô lớn, hai bên thống nhất đề xuất cơ quan có thẩm quyền cấp kinh phí hoạt động.

Tại buổi lễ, trước sự chứng kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương và các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và Hà Nội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam đã tiến hành ký kết "Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Kinh tế Trung ương".

Phương Oanh

Gửi phản hồi
Tiêu đề *
Người gửi *
Email *
Mã bảo mật *
Nội dung bình luận *
Số lượt truy cập: 203415  -  Số người online: 25