Giám sát và phản biện xã hội

(11:24 | 18/07/2017)
Thời gian qua, phát huy vai trò của mình, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang đã làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
(11:24 | 18/07/2017)
Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TƯ, Quyết định số 218-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” (gọi tắt là QĐ 217 và QĐ 218), Ủy ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban MTTQ các cấp triển khai thực hiện các nội dung đạt nhiều kết quả, đảm bảo trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp hội viên và các tầng lớp nhân dân.
(10:22 | 18/07/2017)
Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCĐ) là hình thức tổ chức giám sát tự nguyện của nhân dân nhằm theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả, đảm bảo hoạt động đầu tư phù hợp với quy hoạch, mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương.
(10:22 | 18/07/2017)
Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, những năm qua, việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm, thực hiện; qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
(08:07 | 31/05/2017)
Mặt trận phải cố gắng hơn nữa việc nắm tình hình, định hướng dư luận nhân dân để mọi người hiểu đúng, làm đúng và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, ông Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh tại buổi làm việc với MTTQ quận Ba Đình.
(15:06 | 12/05/2017)
Qua triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh đã kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm trong tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó kiến nghị xử lý kịp thời, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội.
(15:06 | 12/05/2017)
Trong năm 2017, Mặt trận quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn quận, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công Chương trình “Thành phố 4 an” của Thành ủy Đà Nẵng.
(15:06 | 12/05/2017)
Năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác cụ thể và tập trung phối hợp triển khai tổ chức thực hiện nhiều nội dung công việc có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng công tác giám sát, phản biện.
Xem tin theo ngày:
Số lượt truy cập: 122700  -  Số người online: 14