Giám sát và phản biện xã hội

Nâng cao hiệu quả phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc các cấp

Ngày 20/6, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai công tác phản biện xã hội tới đại diện lãnh đạo, cán bộ MTTQ khối quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Thành phố Hà Nội năm 2012.

Hoạt động này nhằm tạo điều kiện để MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội, các tầng lớp nhân dân Thủ đô phát huy quyền làm chủ trong việc tham gia vào quá trình xây dựng các quyết sách của Thành phố, các quận, huyện, thị xã, có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của nhân dân. Qua đó, góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng các quyết sách trước khi ban hành, tạo sự đồng thuận xã hội về nhận thức và thống nhất về hành động của các tầng lớp nhân dân xây dựng và phát triển Thủ đô.

Nội dung phản biện xã hội được xác định xoay quanh 3 vấn đề, đó là dự thảo chủ trương, chính sách, kế hoạch, đề án, dự án và các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND Thành phố và HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã ban hành; các dự thảo, báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng và hàng năm của địa phương tại các kỳ họp HĐND quận, huyện, thị xã.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo MTTQ Thành phố Hà Nội hướng dẫn cụ thể về quy trình, hình thức tổ chức phản biện xã hội đối với công tác tổ chức hội nghị phản biện ở địa phương. Hội nghị cũng cung cấp cho các đại biểu tài liệu, kiến thức về một số vấn đề kinh tế - xã hội và chỉ số chủ yếu đánh giá mức độ phát triển kinh tế - xã hội quốc gia và địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác phản biện xã hội.../.

Thu Hà

Gửi phản hồi
Tiêu đề *
Người gửi *
Email *
Mã bảo mật *
Nội dung bình luận *
Số lượt truy cập: 148218  -  Số người online: 19