Giám sát và phản biện xã hội

TP. Hồ Chí Minh: Mặt trận tăng cường thực hiện giám sát và phản biện xã hội

Ngày 29-7, UBMTTQ TP.Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI) và Thông tri số 31-TT/TU ngày 16-6-2014 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Tấn Hùng, Phó Chủ tịch UBMTTQ TP.HCM đã thông tin đến các đại biểu về Thông tri số 31-TT/TU ngày 10-6-2014 của Ban Thường vụ Thành ủy (gọi tắt là TT-31) về lãnh đạo thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; quy định về việc MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong TT-31, Thành ủy TP.HCM đã chỉ ra: bên cạnh những mặt được thời gian qua vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm tạo điều kiện cho MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện giám sát. Trong khi đó, việc tiếp thu, trả lời, giải quyết các kiến nghị qua giám sát cũng chưa đầy đủ, còn mang tính hình thức.

Từ những tồn tại nêu trên, TT-31 đã rút ra 5 nguyên nhân khiến công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội còn nhiều hạn chế. Trong đó, Thành ủy thành phố thừa nhận, chính nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền về mục đích của giám sát, phản biện của MTTQ vẫn chưa đầy đủ, do đó sự tập trung, chỉ đạo cho công tác này còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, Thành ủy TP.HCM cho rằng, ngay cả công tác phối hợp giữa Mặt trận và chính quyền cũng chưa chặt chẽ và bài bản, trong khi quá trình kiểm tra, sơ kết định kỳ, rút kinh nghiệm cũng chưa được quan tâm đúng mức.

Để thực hiện có hiệu quả các QĐ-217 và QĐ-218 của Bộ Chính trị, Thành ủy TP.HCM đã đề nghị 5 yêu cầu đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị trên địa bàn. Trước mắt, các cơ quan, tổ chức liên quan cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch triển khai 2 quyết định và phải lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng quy định về quyền, trách nhiệm của chủ thể, đối tượng giám sát, phản biện xã hội, đặc biệt là chú ý nội dung trọng tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn thành phố.

Đối với công tác phối hợp giữa các cơ quan đã tồn tại nhiều năm, Thành ủy TP.HCM cũng chỉ đạo (qua TT-31) các cấp ủy, chính quyền có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội giám sát, phản biện; bên cạnh đó tiếp thu, trả lời đầy đủ, nghiêm túc những kiến nghị, góp ý của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Thậm chí, Thành ủy thành phố sẽ chỉ đạo ban hành quy định cụ thể về trách nhiệm tiếp thu, góp ý, trả lời và giải quyết ý kiến góp ý của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội.

HỒNG PHÚC

Gửi phản hồi
Tiêu đề *
Người gửi *
Email *
Mã bảo mật *
Nội dung bình luận *
Số lượt truy cập: 148216  -  Số người online: 17