Giám sát và phản biện xã hội

Vĩnh Long: Triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội

Ngày 29/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long quán triệt và tổ chức thực hiện Quyết định 217- QĐ/TW về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Quyết định 218-QĐ/TW “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” đến các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể trong tỉnh.

Đây là các Quyết định của Bộ Chính trị (Khóa XI) nhằm phát huy tính dân chủ xã hội chủ nghĩa, tính nhân dân, tính khoa học và thực tiễn trong công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và trong vấn đề giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, nâng cao nhận thức, niềm tin, xây dựng khối đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong xã hội; thống nhất ý chí và hành động trong toàn đảng bộ, toàn quân, toàn dân tỉnh Vĩnh Long, kiên quyết chống lại những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái của một bộ phận cá nhân ở địa phương.

Từ nay đến 30/9/2014, tỉnh Vĩnh Long hoàn tất việc quán triệt và triển khai kế hoạch thực hiện các Quyết định này đến tất cả các cán bộ, tổ chức, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở và đến các đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân trong toàn tỉnh.

Trên cơ sở kế hoạch chung của tỉnh, từng cấp, từng ngành, từng đoàn thể, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cụ thể, sát hợp, tránh chung chung; từng địa phương, đơn vị, đoàn thể chọn điểm chỉ đạo thực hiện để rút kinh nghiệm chỉ đạo diện rộng./.

Theo TTXVN

Gửi phản hồi
Tiêu đề *
Người gửi *
Email *
Mã bảo mật *
Nội dung bình luận *
Số lượt truy cập: 148226  -  Số người online: 26