Giám sát và phản biện xã hội

Phú Thọ đẩy mạnh hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng

Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCĐ) là hình thức tổ chức giám sát tự nguyện của nhân dân nhằm theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả, đảm bảo hoạt động đầu tư phù hợp với quy hoạch, mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương.

Được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của MTTQ các cấp trong tỉnh, các Ban GSĐTCĐ được thành lập theo đúng quy định và đi vào hoạt động hiệu quả, khẳng định sự hình thành một thiết chế mới trong thực hiện quyền dân chủ ở cơ sở.

Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của MTTQ các cấp nhằm góp phần mở rộng dân chủ, xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tham gia thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí Trần Phù Tiêu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh khẳng định: “Ban GSĐTCĐ của các xã hiện nay đã giữ đúng vai trò là đại diện cho nhân dân trong xã thực hiện quyền giám sát các dự án đầu tư trên địa bàn. Các thành viên đã phát huy vai trò thay mặt nhân dân đưa ra nhiều yêu cầu, các đối tượng chịu sự GSĐTCĐ trả lời, cung cấp các thông tin phục vụ việc giám sát; đồng thời đã kiến nghị, phản ánh với các cấp có thẩm quyền đình chỉ thực hiện đầu tư, vận hành nhiều dự án đối với những trường hợp có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, an ninh, văn hóa xã hội, môi trường sinh sống của cộng đồng hoặc do chủ đầu tư không thực hiện công khai hóa về đầu tư theo quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần đảm bảo chất lượng, cũng như tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn”.

Thực tiễn quá trình triển khai công tác giám sát đầu tư trong những năm qua đã hạn chế được các sai phạm trong công tác quy hoạch, kế hoạch, thiết kế và tiến độ thi công các công trình, dự án cũng như việc ảnh hưởng đến lợi ích cộng đồng, tác động tiêu cực của dự án đến môi trường, sự thất thoát vốn, tài sản của dự án ở các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Huyện Đoan Hùng là một trong những địa phương có các Ban GSĐTCĐ hoạt động rất hiệu quả. Toàn huyện có 28 Ban GSĐTCĐ với 251 thành viên. Để các công trình, dự án triển khai trên địa bàn huyện đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công cũng như các điều kiện cần thiết khác cho cộng đồng, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện Đoan Hùng đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp, trong đó đẩy mạnh hoạt động GSĐTCĐ.

Thông qua hoạt động giám sát của các Ban, hầu hết các dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn phù hợp với quy hoạch phát triển KT-XH của địa phương. Các dự án được đầu tư xây dựng cơ bản tuân thủ đúng các quy trình kỹ thuật, định mức vật tư và loại vật tư; được nghiệm thu và thanh quyết toán theo đúng quy định của Nhà nước... Qua giám sát, các Ban GSĐTCĐ đã phát hiện ra những bất cập kiến nghị kịp thời tới các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Từ năm 2010-2016, Ban GSĐTCĐ xã Ca Đình, huyện Đoan Hùng đã giám sát 24 công trình. Trong quá trình triển khai xây dựng các công trình, các thành viên luôn phát huy vai trò trách nhiệm, thường xuyên giám sát việc thi công vẽ thiết kế, số lượng, chất lượng vật tư sử dụng, phát hiện, kiến nghị kịp thời những sai sót trong quá trình thi công như việc xây dựng hệ thống cống thoát nước khu 5 đã có 18 khoang cống bị nứt vỡ; tỷ lệ xi măng trong bê tông đoạn đường khu 3 chưa đảm bảo… Những kiến nghị đó đã được chủ đầu tư khắc phục.

Không chỉ ở Ca Đình, mà Ban GSĐTCĐ ở nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện cũng đã có những kiến nghị rất xác đáng. Do đó, nhiều công trình, dự án đầu tư trên địa bàn được điều chỉnh phù hợp. Cụ thể tuyến đường từ cầu Kim Xuyên đến QL2 và đường Hồ Chí Minh đã điều chỉnh, bổ sung cục bộ một số cống thoát nước cho phù hợp dòng chảy và liên quan đến hệ thống mương thủy lợi nội đồng theo đề nghị của các Ban GSĐTCĐ xã Vụ Quang, Vân Đồn, Tiêu Sơn…

Tiếp đó là dự án nâng cấp cải tạo đường từ km113 - QL2 đi Ngọc Chúc 3 xã Chí Đám, theo ý kiến giám sát cộng đồng cần điều chỉnh bổ sung rãnh thoát nước dọc tuyến bằng đá xây, để phù hợp địa hình khu dân cư đông đúc. Hay như công trình Trạm Y tế xã Nghinh Xuyên, theo đề nghị đã điều chỉnh nâng cao cốt cao độ cổ móng để phù hợp cốt cao độ mặt đường TL322; công trình Trạm Y tế xã Sóc Đăng cũng được đề nghị điều chỉnh hướng nhà cho phù hợp với quy hoạch tổng thể, thuận tiện cho công tác khám chữa bệnh cho nhân dân và tiết kiệm chi phí đầu tư… Cùng rất nhiều kiến nghị khác của Ban GSĐTCĐ và nhân dân đã được UBND huyện tiếp thu và đề nghị các cấp, ngành, chủ đầu tư xem xét giải quyết, điều chỉnh.

Ở các huyện Hạ Hòa, Thanh Sơn, Tam Nông, Cẩm Khê các công trình, dự án được Ban GSĐTCĐ tập trung giám sát là các công trình, dự án ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của cộng đồng như: Các công trình xây dựng đường giao thông, cứng hóa kênh mương nội đồng, xây nhà văn hóa, trạm y tế, trường học, trụ sở làm việc, đài truyền thanh...

Trong 6 năm từ 2010-2016, tổng số dự án có quyết định đầu tư trên địa bàn huyện Hạ Hòa là 248 dự án, các Ban GSĐTCĐ đã lựa chọn giám sát 150 dự án, trong đó có 82 dự án thuộc chương trình nông thôn mới, 68 dự án thuộc chương trình 135. Quá trình triển khai công tác GSĐTCĐ trên địa bàn huyện cho thấy, hoạt động GSĐTCĐ đã hạn chế được các sai phạm trong thiết kế và tiến độ thi công các công trình, dự án cũng như việc ảnh hưởng đến môi trường sống của nhân dân.

Qua tìm hiểu, quy trình bầu và công nhận thành viên Ban GSĐTCĐ ở các huyện đều đảm bảo đúng hướng dẫn, đảm bảo số lượng và cơ cấu theo quy định. Về trình độ đội ngũ, ngoài việc lựa chọn những người có uy tín, hiểu biết pháp luật, các thành viên Ban GSĐTCĐ đã được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật triển khai lồng ghép với các chương trình, kế hoạch tập huấn nghiệp vụ của MTTQ, ngành tài chính, kế hoạch và đầu tư và các ngành liên quan khác nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ.

Hoạt động của các Ban GSĐTCĐ đã góp phần rất lớn cho công cuộc xây dựng nông thôn mới, tuy nhiên xung quanh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại đó là: Trình độ chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng, kỹ năng, phương pháp và kinh nghiệm trong giám sát của các thành viên Ban GSĐTCĐ còn hạn chế, do vậy đối với những công trình mang tính chất quy mô lớn chưa phát hiện được các sai phạm trong công tác quản lý, cũng như tính kỹ, mỹ thuật của công trình. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền cơ sở một số nơi nhận thức chưa đầy đủ vai trò, tầm quan trọng của công tác GSĐTCĐ do đó chưa có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời đối với công tác GSĐTCĐ; chưa thật sự quan tâm đến công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ các thành viên Ban GSĐTCĐ; chưa  biểu dương, khen thưởng cũng như đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời đối với đội ngũ làm công tác GSĐTCĐ. Kinh phí chi cho công tác quản lý tổ chức và hoạt động của các Ban hạn hẹp, chưa được quan tâm...

Để tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Ban GSĐTCĐ ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ngành hữu quan tiếp tục quan tâm, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc kiện toàn, tập huấn, trang bị tài liệu cho Ban GSĐTCĐ. Địa phương, cơ sở cần công khai các thông tin về quy hoạch, kế hoạch đầu tư trên địa bàn; cung cấp các thông tin cần thiết cho Ban GSĐTCĐ; thường xuyên xem xét giải quyết, trả lời các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật mà Ban giám sát yêu cầu; kiểm tra ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các sai phạm theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật và Quy chế GSĐTCĐ; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn chủ động, tích cực thực hiện quyền giám sát theo quy định của pháp luật, góp phần thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở quy định về quản lý đầu tư, chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn xã, phường, thị trấn. UBND các cấp quan tâm chỉ đạo sát sao đối với tổ chức và hoạt động của Ban GSĐTCĐ, đặc biệt là quan tâm tạo điều kiện về kinh phí hoạt động cho Ban giám sát theo quy định tại các văn bản của Trung ương và của tỉnh; biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với cá nhân, tập thể Ban GSĐTCĐ có những phát hiện sai sót, kiến nghị kịp thời...

M.P

Số lượt truy cập: 346582  -  Số người online: 2