Tin hoạt động

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ mười ba

Ngày 4/1, tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ mười ba (Khóa VIII) đã khai mạc. Hội nghị sẽ thông qua báo cáo công tác Mặt trận năm 2017, chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2018; Đề án tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Dự thảo Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020 và thông qua Tờ trình về bổ sung nhân sự.

 

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc Hầu A Lềnh cùng các cụ, các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh, Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng chủ trì Hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, năm 2017, trong điều kiện tình hình quốc tế và trong nước có nhiều biến động; Đảng, Nhà nước đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; chủ động phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường; củng cố quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế. Tăng trưởng GDP đạt 6,81%, mức cao nhất trong nhiều năm qua; toàn bộ 13 chỉ tiêu do Quốc hội đề ra đều đạt và vượt.

“Đây là một thành công lớn của đất nước ta, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng giảm dần khai thác tài nguyên, chuyển sang công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển các ngành dịch vụ, du lịch. Việc đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực đã góp phần củng cố niềm tin, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng đại biểu tham dự Hội nghị

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, qua lắng nghe, tổng hợp ý kiến nhân dân, niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Trung ương Đảng được củng cố, tăng cường, đặc biệt trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII mới ban hành.

Đặc biệt, ngày 2/1 vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức thành công trao giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ nhất. Việc tổ chức và triển khai Giải báo chí đã góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đồng thời tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công khai, minh bạch trong phát hiện, xử lý, kịp thời biểu dương, cổ vũ những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt, điển hình trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ban Tổ chức Giải đã nhận được 1.126 tác phẩm báo chí ở các loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Trên tinh thần làm việc, công tâm, khách quan, thông qua hình thức bỏ phiếu kín, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải, Hội đồng giám khảo đã lựa chọn được 31 tác phẩm báo chí để trao Giải A, B, C và Giải Khuyến khích.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, nhân dân và cử tri đánh giá cao việc Quốc hội, Chính phủ đã có nhiều giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, đạt mức tăng trưởng khá, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển doanh nghiệp. Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp thường xuyên quan tâm đến công tác an sinh xã hội, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, chăm lo người nghèo, kịp thời hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng của thiên tai.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, nhân dân và cử tri vẫn lo lắng về một số vấn đề như: nền kinh tế nước ta vẫn còn nhiều hạn chế. Chất lượng tăng trưởng cải thiện còn chậm; năng suất lao động chưa cao; nợ công cao. Phát hiện thêm nhiều dự án đầu tư của Doanh nghiệp nhà nước chậm tiến độ, hiệu quả thấp, thua lỗ, thất thoát, số lượng doanh nghiệp thành lập mới khá cao nhưng năng lực cạnh tranh thấp... Tham nhũng, lãng phí chưa thực sự được đẩy lùi; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và việc công khai các kết luận thanh tra chưa kịp thời; an ninh trật tự, an toàn xã hội ở một số địa phương còn diễn biến phức tạp.

Từ những khó khăn, thách thức của tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và những diễn biến trong đời sống nhân dân, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, những vấn đề đó gắn liền với những yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo Kết quả công tác Mặt trận năm 2017, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2018 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, công tác Mặt trận năm 2017 đã đạt kết quả toàn diện trên các mặt, góp phần quan trọng cùng Đảng, Nhà nước triển khai thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của đất nước và của các địa phương.

Trong đó, Ủy ban MTTQ các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Chủ trì việc tiếp xúc, lắng nghe, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phản ánh đến các cơ quan Đảng, Nhà nước; Quan tâm thăm hỏi, động viên, chăm lo và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc, tôn giáo, người tiêu biểu, người uy tín trong cộng đồng; Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, thiết thực và hiệu quả đến cơ sở và khu dân cư; Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được triển khai theo quy trình chặt chẽ, chất lượng và hiệu quả hơn. Ở Trung ương tiếp tục duy trì và triển khai mới một số chương trình giám sát phạm vi toàn quốc. Ở địa phương, Mặt trận đã lựa chọn các chuyên đề giám sát và phản biện xã hội liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân…

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh đã trình bày Đề án tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực trình bày Dự thảo Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020.

Từ nội dung tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến để hoàn thiện các Báo cáo, đề án và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam.

Ông Lù Văn Que phát biểu tại Hội nghị.

Góp ý về chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, giai đoạn 2018- 2020, ông Lù Văn Que cũng cho rằng, khiếu nại của dân có cái đúng, có cái sai, có cái vừa đúng vừa sai cho nên các cơ quan nhà nước cần phải làm rõ nếu đúng thì phải hoan nghênh còn nếu sai thì phải chỉ ra để dân còn rút kinh nghiệm.

Trong công tác phòng chống tham nhũng, để tránh tình trạng “chúng ta phòng chống với nhau” ông Lù Văn Que nhấn mạnh việc cần phải dựa vào dân, phát động được toàn dân tham gia chống tham nhũng thì mới giải quyết được vấn đề.

Nêu ra giải pháp để Mặt trận làm tốt hơn nữa trong công tác này, ông Lù Văn Que cũng cho rằng, Mặt trận ngoài việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân thì nên tập trung vào giám sát và phản biện từ đó kiến nghị với trung ương sửa đổi điều lệ cơ chế, chính sách cho phù hợp. Đặc biệt cần nêu cao vai trò chủ động của người dân, cần có cơ chế để người dân giám sát. Hiện nay một số cơ chế, chính sách còn mang tính đặc quyền đặc lợi, cần phải công khai để người dân biết và giám sát.

“Hiện nay cán bộ thuộc diện Ban Bí thư quản lý có hơn 1000 cán bộ. Vậy 1000 cán bộ là những ai thì phải công khai cho dân để họ biết, họ giám sát”, ông Lù Văn Que khẳng định.

Ông Phạm Thế Duyệt phát biểu tại Hội nghị

Đánh giá cao nhiều hoạt động của Mặt trận trong năm 2017, ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, công tác phối hợp giữa Mặt trận với Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước và các tổ chức đoàn thể đã tích cực hơn, có bước phát triển mới và là nền tảng để tiếp tục hoàn thiện các mục tiêu trong năm 2018.

Nguyên Chủ tịch Mặt trận Phạm Thế Duyệt cho rằng, Mặt trận và các tổ chức trong mỗi giai đoạn có những yêu cầu khác, có những nhận thức khác, nhưng phải khẳng định được sự tham gia của nhân dân, sức mạnh của nhân dân. Đặc biệt Mặt trận phải phát huy vai trò của Đảng giao cho trong việc giám sát và thay mặt nhân dân nói lên tiếng nói.

“Do vậy, không cần phải chờ văn bản mới làm mà phải tỏ thái độ phản biện trước các vấn đề mà Đảng chưa giao phó. Văn bản quy phạm của Đảng là cần nhưng việc làm của chúng ta phải phát hiện sự việc để bảo vệ cho Đảng”, ông Phạm Thế Duyệt nhấn mạnh.

Ông Duyệt cũng khẳng định, Mặt trận cần có thái độ nghiêm túc trong thực hiện đường lối của Đảng, có ý thức trách nhiệm cao trong chỉnh đốn Đảng.

“Mặt trận có 46 tổ chức thành viên, nên Mặt trận là nơi tập hợp tiếng nói của các tổ chức thì sẽ giúp cho Đảng hiểu được lòng dân để từ đó tiếp tục chỉnh đốn Đảng, cải cách thủ tục hành chính để giúp Đảng gần dân hơn”, nguyên Chủ tịch Phạm Thế Duyệt nhấn mạnh.

Nguyên Chủ tịch Phạm Thế Duyệt cũng bày tỏ mong muốn, Đảng là thành viên của Mặt trận từ đó khẳng định mối quan hệ làm việc của Đảng với Mặt trận. Cùng với phản biện của Mặt trận sẽ giúp Đảng khẳng định mối quan hệ giữa Đảng với Mặt trận, giúp cho Đảng quán xuyến các vụ việc ở cơ sở.

Cũng theo ông Phạm Thế Duyệt, cần đổi mới thành viên của Đoàn Chủ tịch, phải đưa số lượng ngoài Đảng, các vị chức sắc tiêu biểu vào Đoàn Chủ tịch và Ủy viên Uỷ ban trung ương Mặt trận để đa dạng hơn tiếng nói.

Khẳng định sứ mệnh đại đoàn kết của Mặt trận, theo ông Phạm Thế Duyệt cần phải huy động nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài để về xây dựng và đóng góp cho đất nước.

Chia sẻ với hội nghị, ông Hoàng Mạnh Thắng, Chủ tịch Liên hiệp người Việt Nam ở Châu Âu cho biết, thông qua tổ chức hội đoàn của người Việt tại các nước sở tại, công tác đối ngoại nhân dân được triển khai mạnh mẽ và mỗi người Việt Nam ở nước ngoài là một đại sứ quảng bá văn hóa Việt Nam tới nước sở tại.

Khẳng định nhiều hoạt động của Mặt trận trong năm 2017 có nhiều nổi bật, tuy nhiên ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế cho rằng ở một số nơi tình hình tư tưởng nhân dân chưa ổn định, ở một vài chỗ nào đấy cơ chế phối hợp vẫn chưa rõ ràng. Chính vì vậy cần phải làm rõ trách nhiệm của phối hợp ở đâu, chỗ nào để triển khai cụ thể được các chương trình.

“Cơ chế chống tham nhũng cần phải làm rõ việc giám sát chính quyền ở nơi cư trú. Ông trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư và các tổ chức thành viên có giám sát được  không khi mà những người tham nhũng lại ở các công ty, tập đoàn chứ không phải ở khu dân cư”, ông Nguyễn Nam Tiến nhấn mạnh.

Góp ý về đề án Đại hội, ông Tiến đề nghị tăng thêm số lượng ủy viên Ủy ban cấp xã. Tuy nhiên, theo ông Tiến, hướng về cơ sở phải là nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy viên Ủy ban để đảm bảo được chất lượng hoạt động và phát huy được vai trò của mỗi ủy viên Ủy ban.

Hương Diệp

ảnh Quang Vinh

Số lượt truy cập: 346614  -  Số người online: 34