Tin hoạt động

Cần công bố kết quả thanh tra để Mặt trận và các tổ chức thành viên cùng tham gia giám sát

Cần công bố kết quả thanh tra để Mặt trận và các tổ chức thành viên cùng tham gia giám sát

“Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp sau khi thanh tra phải công bố để Mặt trận cùng các tổ chức thành viên và báo chí khai thác thông tin để giám sát. Đây chính là nội dung để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng.”, đó là đề nghị của Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị kiểm điểm thực hiện Quy chế phối hợp công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sáng 10/2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị

Phát biểu tại buổi làm việc Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: Đây là cơ chế cụ thể trong việc hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính phủ. Trong năm vừa qua những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước Mặt trận luôn đồng hành, luôn có giải pháp đồng bộ để triển khai trong hệ thống, góp phần nâng cao vị trí của Chính phủ cũng như Mặt trận.

Về định hướng triển khai cuộc vận động mới là “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: Cuộc vận động này cần gắn với giảm nghèo bền vững, cần có cơ chế để Chính phủ nêu ra và Mặt trận hưởng ứng đồng bộ để xây dựng chương trình phối hợp để thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh bước đầu triển khai đồng bộ.

Tuy nhiên, để thực hiện cuộc vận động có 20 Bộ, ngành tham gia, bởi vậy nếu có 1 chỉ đạo ở trung ương thì xuống xã rất nhiều văn bản, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị cần có sự liên kết ở Trung ương để khi xuống địa phương chỉ có 1 đầu mối. Bên cạnh đó, trong tiêu chí xã nông thôn mới thì cùng nội dung với xã văn hóa. Nếu chọn nông thôn mới là nền thì yếu tố văn hóa phải là vai trò quan trọng. Đồng thời gọi khu dân cư văn hóa là đi vào lòng dân, gia đình văn hóa. Xã nông thôn mới thì chủ tịch xã và chủ tịch Mặt trận phải có chương trình ký cam kết phối hợp, nếu đạt nông thôn mới thì Mặt trận phải được khen thưởng và nông thôn mới chưa xong nhưng nâng được số tiêu chí thì hàng năm mặt trận góp phần nâng tiêu chí.

Đối với vấn đề an toàn thực phẩm, Chủ tịch Nguyễn Thiện nhân cho rằng, đây là vấn đề người dân cả nước bức xúc, nếu Mặt trận vận giám sát thì thực hiện được, nhưng để an toàn thực phẩm không chỉ giám sát mà còn phải ban hành được tiêu chí, quy trình sản xuất an toàn, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; rà soát lại các cơ sở pháp luật để có sản xuất và tiêu dùng an toàn. Sau khi có tiêu chuẩn phải vận động người dân hưởng ứng và sản xuất phải an toàn thì giám sát mới có cơ sở.

“Theo chương trình ký kết số 90, các Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Công thương đã công bố tiêu chí, tiêu chuẩn an toàn, trong năm 2017 đi vào vận động mục tiêu 100% doanh nghiệp chế biến, 100% hợp tác xã và các siêu thị nhà hàng và 50% nông dân đăng ký sản xuất an toàn.”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân thông tin.

“Các chương trình mà Chính phủ đặt ra thì Mặt trận tích cực hưởng ứng.”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, Chính phủ rất quan tâm tới việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, vừa qua Mặt trận đã phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ tổ chức tiếp dân có tham gia của Mặt trận và Liên đoàn Luật sư, Hội Luật gia. “Đây là lần đầu tiên có sự chuyển tiếp dân giữa hai bên và có bên thứ 3 là các Luật sư và chuyên gia luật pháp khi tiếp dân đã tạo sự khách quan.”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

Với băn khoăn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, việc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh tập trung vào việc xây dựng sức mạnh ở cơ sở, còn sức mạnh trí tuệ của cả dân tộc nằm trong lực lượng tri thức, công chức, trong doanh nghiệp, trường đại học…thì chưa rõ. Mặt trận kiến nghị Thủ tướng dịp 18/5, nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Mặt trận phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, để khởi động chương trình thì năm 2016, Mặt trận Tổ quốc đã phát động và in sách là “Sách vàng sáng tạo Việt Nam” với 71 công trình và tới 2/9 năm nay sẽ tổ chức lần đầu tiên tôn vinh “Người Việt Sáng tạo”.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, chương trình năm 2017, Mặt trận tiếp tục vận động nhân dân, tổ chức phong trào thi đua góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế- xã hội.

Thứ nhất, hai bên phối hợp quyết liệt triển khai chương trình ký kết giảm nghèo bền vững, nông thôn mới, đô thị văn minh. Sớm ban hành tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh, khu dân cư văn hóa và gia đình văn hóa.

Thứ hai, để phục vụ kinh tế khu vực nông thôn, đề nghị Chính phủ phối hợp sơ kết 5 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 tạo chuyển biến trong khu vực kinh tế hợp tác.

Thứ ba, tổ chức phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

Thứ tư, đề nghị tiếp tục phối hợp cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Việc hàng Việt Nam tiêu thụ khó khăn vì một số hàng nước ngoài bán phá giá. Mặt trận cùng với các Bộ, ngành chọn một mặt hàng cụ thể có nguy cơ bán phá giá để nghiên cứu thực tế thông tin, việc xử lý và giám sát đã thực hiện đến đâu để rút kinh nghiệm.

Cuối cùng cần đẩy mạnh việc giám sát bảo hiểm y tế, có bảo hiểm y tế, tinh thần phấn đấu là khi Chính phủ, Quốc hội có Nghị quyết thì phấn đấu có bảo hiểm y tế đến đâuthì thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người dân đến đó, phấn đấu trên 80% người dân có bảo hiểm y tế.

Về giám sát, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng năm 2017 cần quyết liệt giám sát an toàn thực phẩm, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các địa phương phải có đăng ký thực hiện sản xuất, kinh doanh an toàn.

Đối với việc giám sát về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, Mặt trận sẽ có văn bản cụ thể để hướng dẫn các tỉnh, giao cho các đoàn thể giám sát, như việc giám sát môi trường ở các nhà máy giao cho Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì; giám sát an toàn trong chế biến nông sản, nuôi trồng giao cho Hội Nông dân chủ trì; thu gom xử lý rác sạch giao đoàn thanh niên tham gia giám sát; giám sát rác y tế ở các bệnh viện, trạm xá giao Tổng hội y học Việt Nam và Hội y học Việt Nam ở các thành phố; giám sát khai thác cát trái quy định giao cho Hội cựu chiến binh; Giám sát chất lượng không khí ở các địa phương, giao cho Liên hiệp các tổ chức Khoa học Kỹ thuật. Còn Mặt trận Tổ quốc sẽ quan tâm đến vấn đề trồng cây và phấn đấu đến năm 2020 sẽ thành chương trình ổn định có chiều sâu, chất lượng.

Thông tin về kết quả  làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng có nguồn thông tin rất tốt cho công tác giám sát, đó là theo quy định của Pháp luật, kết quả các kết luận của thanh tra phải được công khai. Cơ quan thanh tra xong phải công bố công khai trên các trang thông tin của cơ quan và yêu cầu khắc phục. Thứ hai, ở những nơi được thanh tra, phải được công bố theo bảng tin và khi có yêu cầu thì cơ quan phải gửi kết quả kiểm tra. Khi cơ quan tổ chức yêu cầu phải công bố kết quả thanh tra đó.

“Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp sau khi thanh tra phải công bố để Mặt trận cùng các tổ chức thành viên và báo chí khai thác thông tin để giám sát. Đây chính là nội dung để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng.”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị.

Việc đánh giá dịch vụ hành chính công, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho biết, đầu tháng 3 sẽ có Hội nghị toàn quốc sơ kết đánh giá hài lòng của người dân với dịch vụ hành chính công các cấp. Tinh thần cả nước có 33 tỉnh, thành đang đánh giá, phấn đấu năm 2017 tất cả các tỉnh, thành phố thực hiện đánh giá hài lòng người dân góp phần cải cách hành chính.

Về công tác xây dựng pháp luật, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân kiến nghị, Mặt trận phối hợ với Chính phủ và Quốc hội hướng dẫn thực hiện giám sát phản biện của Mặt trận tổ quốc theo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội; hướng dẫn tiếp xúc cử tri; đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan cùng Mặt trận, Hội chữ thập đỏ sơ kết sửa đổi Nghị định 64 về công tác cứu trợ vì tình hình thiên tai hiện nay, mật độ cứu trợ dầy lên; đồng thời, Mặt trận tham gia và hướng dẫn thực hiện luật tín ngưỡng tôn giáo. Mặt trận hoàn thành luật về Hội, luật phòng chống tham nhũng,…

Về công tác ngoại giao, đối ngoại nhân dân, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: Năm 2017 là năm kỷ niệm quan hệ ngoại giao với Lào, Mặt trận mong cùng Chính phủ tham gia vì đây là dịp phát huy sức mạnh nhân dân, tăng cường đoàn kết. Năm 2017 cũng là năm kỷ niệm ngoại giao với Trung Quốc, Bộ ngoại giao cùng Mặt trận làm tốt vấn đề này, đây là dịp tốt để chúng ta đẩy mạnh quan hệ hữu nghị 2 nước. Đồng thời, sắp tới Mặt trận xây dựng cơ sở dữ liệu các nhà khoa học công nghệ Việt Nam ở nước ngoài làm cơ sở dữ liệu để trong nước chỗ nào sản suất công nghệ cao thì các chuyên gia được giới thiệu và phát huy.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, việc thực hiện quy chế phối hợp là một thiết chế của bộ máy nhà nước với MTTQ Việt Nam mà luật pháp đã quy định và cần phải tổ chức việc này thường xuyên từ cấp trung ương đến cấp tỉnh, quận, huyện, xã, phường để cho việc Đảng, việc nước, việc dân đều đi vào phục vụ nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh qua thiết chế làm việc.

Thủ tướng khẳng định, với vai trò tập hợp tình hình, ý kiến của nhân dân, thông qua Mặt trận, Chính phủ hiểu được tình cảm, kiến nghị, đề xuất của nhân dân. “Qua các đồng chí là một kênh quan trọng để chúng tôi hiểu được nguyện vọng, tình cảm, kiến nghị, đề xuất từ nhân dân”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ.

Đặc biệt, trong thời gian qua, Thủ tướng biểu dương sự chủ động của Mặt trận trong nhiều nhiệm vụ quan trọng, “nhất là tinh thần chủ động của cá nhân đồng chí Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân thông qua những ý kiến phát biểu tại các phiên họp thường kỳ của Chính phủ, điều này là một trong những thể hiện rõ nét cho sự giám sát tốt, phản biện tốt của Mặt trận”.

Nhất trí với nhận định sự phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ là chặt chẽ, đồng bộ, Thủ tướng nêu rõ, trong bối cảnh rất nhiều khó khăn năm 2016, chúng ta đã hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với kết quả cơ bản tốt, nhất là như các ý kiến đã nêu, niềm tin của nhân dân vào Chính phủ, MTTQ ngày càng cao.

Tuy nhiên, trong công tác phối hợp còn những mặt chưa tốt. Một số phong trào chưa được triển khai đến nơi, đến chốn. Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó phản ứng chính sách còn bất cập. “Như các đồng chí nêu, hệ thống chuyển động còn chậm, chính quyền cơ sở các cấp đã thấm nhuần việc phục vụ tốt nhân dân hay chưa, đó là vấn đề đặt ra, điều đó đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ của người dân, của MTTQ.”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá.

Thủ tướng cũng nhất trí với ý kiến cho rằng có tình trạng gửi văn bản để MTTQ góp ý kiến còn chậm và đề nghị các bộ, ngành cần khắc phục, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với MTTQ trong công tác xây dựng chính sách với mục tiêu xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, kết luận của các cuộc thanh tra của cơ quan chức năng đều phải công khai hóa để báo chí, đặc biệt là MTTQ giám sát thực hiện, để xem nói và làm có đúng không, triển khai kết luận có đúng không.

Về các kiến nghị của Ủy ban Trung ương MTTQ, Thủ tướng đồng tình và giao các cơ quan chức năng thực hiện. Về việc lồng ghép các phong trào ở cơ sở, khu dân cư, Thủ tướng thống nhất với đề xuất của MTTQ, giao các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Công an theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cùng Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam rà soát, đề xuất giải pháp để bảo đảm không trùng lặp trong triển khai thực hiện.

Về sử dụng phần mềm tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo áp dụng trên cả nước, Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng. “Phải bảo vệ quyền lợi người dân trong quá trình tiếp, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, có luật sư tham gia thì chúng ta càng hoan nghênh”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ.

“Sự phối hợp tốt giữa Chính phủ và Mặt trận hôm nay chính là hình mẫu cho chính quyền, Mặt trận các cấp trong việc triển khai nghị quyết liên tịch thời gian tới”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.

Hương Diệp

ảnh Thành Trung

Số lượt truy cập: 203400  -  Số người online: 11