Tin hoạt động

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa

Chiều 9/11, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa nhân dịp Đoàn thăm Hà Nội và đến thăm Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2012).

Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu các dân tộc tỉnh Thanh Hóa gồm 102 đại biểu là những tấm gương điển hình “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt” trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đại diện cho hơn 1.600 người uy tín của tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2002 – 2012). Người có uy tín tiêu biểu các dân tộc nói riêng và đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa nói chung luôn có truyền thống đoàn kết, yêu nước, luôn kề vai sát cánh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong hai cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước đã có hàng vạn người con của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa lên đường nhập ngũ, tham gia thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, dân quân tự vệ và hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Đảng, Nhà nước ghi nhận và phong tặng nhiều danh hiệu cao quý cho các tập thể, cá nhân là người con của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa. Trong thời kỳ đổi mới đất nước, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung các nguồn lực, cơ chế chính sách để ưu tiên phát triển kinh tế xã hội miền núi đã tạo bộ mặt mới cho nông thôn vùng đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa. Đồng bào các dân tộc trong tỉnh Thanh hóa luôn phấn khởi, tin tưởng vào sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Namvà các đoàn thể phát động. Đồng thời, phát huy vai trò của mình trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, quốc phòng, tích cực tham gia phong trào “Sản xuất giỏi, công tac xã hội tốt”…  

Trong không khí thân mật, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm ân cần hỏi thăm, động viên các đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, nhấn mạnh người có uy tín tiêu biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa là biểu hiện sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và biểu dương sự nỗ lực cố gắng, vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số đóng góp tích cực xây dựng quê hương, đất nước. Chủ tịch Huỳnh Đảm khẳng định, vai trò đặc biệt quan trọng của những người uy tín tiêu biểu trong việc vận động bà con đoàn kết, thực hiện chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, mong muốn đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa phát huy vai trò tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, nhất là các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động như các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Thanh Hóa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh.

Tùng Lâm

 

Số lượt truy cập: 203422  -  Số người online: 30