Hoạt động mặt trận - địa phương

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang

Chiều 2/4, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Huỳnh Đảm làm Trưởng đoàn đã đi thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang. Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang và các tổ chức thành viên. Dự buổi làm việc có đồng chí Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang.

Tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Đảm cùng Đoàn công tác nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang báo cáo khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian vừa qua. Báo cáo nêu rõ: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh luôn tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước. Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt mục tiêu hướng tới cơ sở, các chương trình hoạt động luôn sát dân, phù hợp tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phát huy tốt vai trò, chức năng là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Trong thời gian qua, MTTQ và các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác tuyên truyền; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH… Tuy nhiên, công tác phối hợp, thống nhất hành động giữa Ủy ban MTTQ với các tổ chức thành viên, chính quyền, các ban, ngành có lúc chưa thường xuyên, chưa cụ thể, còn hạn chế về nội dung, phương thức, có sự trùng lặp, chồng chéo, hiệu quả chưa cao; công tác giám sát, phản biện chưa phát huy đúng vai trò, chức năng và quyền hạn.

Nói chuyện với cán bộ, công chức MTTQ và các tổ chức thành viên, đồng chí Huỳnh Đảm chia sẻ những khó khăn, đồng thời biểu dương kết quả Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang đạt được thời gian qua. Những kết quả đó, có vai trò, ý nghĩa quan trọng, góp phần cùng các ngành, các cấp của tỉnh hoàn thành tốt mục tiêu từng bước đưa Hà Giang thoát nghèo. Với điều kiện đặc thù của một tỉnh miền núi, biên giới, đa dân tộc, trình độ nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế, khoảng cách địa lý lớn, trong khi biên chế cán bộ còn thiếu, vì vậy tập thể MTTQ và các đoàn thể cần tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác phản biện xã hội, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Hà Giang ngày càng phát triển.

Thiên Thanh – Báo Hà Giang

Số lượt truy cập: 203427  -  Số người online: 34