Hoạt động mặt trận - địa phương

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ 7 - khóa IX (nhiệm kỳ 2014 - 2019)

Ngày 04/7/2017, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị thường kỳ lần thứ 7 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá IX (nhiệm kỳ 2014 - 2019); nhằm sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017; hiệp thương cử bổ sung 03 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2014 - 2019).

Dự hội nghị có các đồng chí: Kring Ba, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Trần Thị Nga, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Đồng chí Trần Bình Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các vị Uỷ viên Uỷ ban MTTQViệt Nam tỉnh (khoá IX).

Báo cáo công tác Mặt trận tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 nêu rõ, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai hạn hán nắng nóng kéo dài gây ra... nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, đạt được nhiều chuyển biến tích cực; Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp đã nổ lực củng cố, tập hợp, mở rộng và phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy truyền thống đoàn kết, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội; Nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của chính quyền.

Thực hiện cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo”, trong 6 tháng đầu năm 2017, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” của tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh và đạt kết quả cao. Từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh đã cấp phát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo ăn tết với tổng số tiền 14.176.460.000 đồng; trong đó: hộ nghèo 23.360 suất (mỗi hộ 500.000 đồng); 8.037 hộ cận nghèo (mỗi hộ 200.000 đồng). Phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao tặng 1.300 thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo trị giá 254.826.000 đồng.

Về nhiệm vụ công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2017, Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách của Mặt trận và các tổ chành viên; Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; bàn biện pháp để hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong năm 2017 và những năm tiếp theo có nhiều đổi mới hơn, đa dạng hơn; nâng cao hiêụ quả, vai trò, vị trí, chức năng và nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên lên tầm cao mới để đáp ứng với công tác Mặt trận trong tình hình mới hiện nay; Tổ chức Hội nghị quốc tế (tại tỉnh Kon Tum) đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum (Việt Nam) với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Attapư và tỉnh Sê Kông (Lào) đã được ký kết (giai đoạn 2015 - 2017) và triển khai (giai đoạn 2017 - 2019).

                                                                         Nguyễn Đăng Bình

Số lượt truy cập: 346620  -  Số người online: 40