Hoạt động mặt trận - địa phương

Mặt trận Tổ quốc huyện Trảng Bom tham gia xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã tích cực tham gia cùng các đoàn thể, tổ chức thành viên tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần tạo nên diện mạo mới trên địa bàn huyện, hoàn thành mục tiêu huyện Nông thôn mới.

Mặt trận Tổ quốc huyện Trảng Bom tham gia xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã tích cực tham gia cùng các đoàn thể, tổ chức thành viên tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần tạo nên diện mạo mới trên địa bàn huyện, hoàn thành mục tiêu huyện Nông thôn mới.

Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp huyện Trảng Bom đã xây dựng kế hoạch phối hợptập trung thực hiện các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về Chương trình xây dựng nông thôn mới trên cơ sở thực hiện các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” sau đổi tên là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", hưởng ứng phát động phong trào Toàn huyện chung sức xây dựng nông thôn mới. Nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ Mặt trận từ huyện đến cơ sở về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, công tác mở lớp tập huấn, tọa đàm, các hội thi tìm hiểu về nông thôn mới, hoạt động đối thoại nhân dân, cung cấp tài liệu Hỏi đáp về nông thôn mới và các hình thức khác để nhân dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tham gia được thực hiện thường xuyên, huyện đã tổ chức lồng ghép được 2.646 buổi tuyên truyền với trên 119.000 lượt người tham dự. Ngoài ra, công tác thẩm định, rà soát Ấp nông thôn mới, Hộ gia đình nông thôn mới gắn với thẩm định Ấp văn hóa, gia đình văn hóa cũng góp phần nâng cao nhận thức các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, giải pháp thực hiện và vai trò chủ thể người dân tham gia thực hiện.

Từ năm 2011 đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp hàng trăm ý kiến tham gia góp ý quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại địa phương; với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhân dân đóng góp hơn 81,7 tỷ đồng, hiến trên 3.500m2 đất, hàng ngàn ngày công và một số vật tư làm mới, sửa chữa 265,3 km đường giao thông. Các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người, năm 2011, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 22,8 triệu đồng/người/năm, thì năm 2016 thu nhập bình quân đầu người đạt 52,5 triệu/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,49% (385 hộ). Quỹ “Vì người nghèo” các cấp vận động được hơn 1,6 tỷ đồng; vận động xây dựng 286 căn nhà tình thương trị giá hơn 10 tỷ đồng, phối hợp trao 45.570 suất quà trị giá hơn 12 tỷ đồng, ngoài ra Mặt trận các cấp phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng vận động các mạnh thường quân, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn hỗ trợ giúp đỡ đồng bào nghèo, hộ khó khăn đột xuất số tiền hàng tỷ đồng mỗi năm.

Những chỉ tiêu về văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường đều được đông đảo nhân dân tham gia thực hiện: Huyện có 63/66 ấp đạt và giữ vững danh hiệu Ấp văn hóa, 98,7% hộ Gia đình văn hóa; 100% số xã có trung tâm Văn hóa thể thao - học tập cộng đồng, tăng 56,25% so với năm 2011, ấp có nhà văn hóa, đạt 100% tăng sớ với năm 2011 là 46,9%; hoạt động khuyến học, khuyến tài đã khuyến khích, động viên con em trong học tập, đặc biệt là quan tâm các em có hoàn cảnh khó khăn, con em dân tộc thiểu số qua đó tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường được đảm bảo, tỷ lệ trẻ em đến tuổi học lớp 1 ra lớp đạt 100; tỷ lệ hộ dân tham gia bảo hiểm y tế cao đạt 79,1%, vượt so với quy định là 9,1%, công tác kế hoạch hóa gia đình được đảm bảo (tỷ lệ tăng tự nhiên 0,94%), trẻ em được tiêm chủng đầy đủ, phụ nữ có thai được khám định kỳ, có 16/16 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác bảo vệ môi trường cũng được nhân dân ý thức giữ gìn, các đợt dân vận đã góp phần nạo vét, khơi thông kênh mương, dọn dẹp cỏ rác, đảm bảo đường làng ngõ xóm sạch đẹp, trên 99,9% hộ dân sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh, 100% xã có hệ thống tiêu thoát nước mưa, nước thải phù hợp… Lồng ghép chương trình “4 giảm” trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, hàng năm Ban vận động cuộc vận động đã phối hợp với Ban công tác Mặt trận, đoàn thể các cấp thực hiện tốt công tác hòa giải cơ sở, giám sát, phát hiện các đối tượng có biểu hiện xấu, gây rối an ninh trật tự tại gia đình và cộng đồng dân cư để giúp đỡ, giáo dục hoặc cung cấp nguồn tin cho cơ quan chức năng xử lý, qua đó góp phần vào kết quả 16/16 xã đạt tiêu chí số 19 về An ninh trật tự theo Quy định của Trung ương và tỉnh Đồng Nai. Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng phát huy vai trò giám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đã có những kiến nghị, đề xuất kịp thời với chính quyền, các ngành chức năng trong việc tổ chức thực hiện các công trình cũng như các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn… đặc biệt đầu năm 2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trảng Bom đã tổ chức phát phiếu khảo sát lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn huyện xét huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, với 40.589 đại diện các hộ dân tham gia (chiếm tỷ lệ 56% số hộ trên địa bàn), tỷ lệ phiếu hài lòng 39.437 (chiếm tỷ lệ 97%), có thể nói đây là một minh chứng thuyết phục thể hiện sự đồng thuận của nhân dân trong tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện nhà.

Những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tại huyện Trảng Bom đã góp phần vào thành công của toàn huyện, đến nay huyện có 16/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Quy định của Trung ương và tỉnh Đồng Nai; huyện đạt 9/9 Tiêu chí huyện nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xét trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Trảng Bom đạt huyện Nông thôn mới năm 2016.

Phạm Cường 

Số lượt truy cập: 346588  -  Số người online: 8