Chương trình "Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường"

MTTQ Cà Mau ký kết chương trình phối hợp lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Ủy ban MTTQ tỉnh Cà Mau ký kết với Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh chương trình phối hợp, triển khai thực hiện trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017 – 2020.

 

Theo đó, 2 bên đã thống nhất phối hợp triển khai thực hiện trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017 – 2020 với nhiều nội dung trọng tâm như: Tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của mỗi thành viên trong từng gia đình, cộng đồng dân cư, các tổ chức tôn giáo, các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh nắm vững và thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Vận động các tầng lớp nhân dân thay đổi thói quen, tập quán, văn hoá trong việc mai táng sang hỏa táng, bảo đảm vệ sinh môi trường; đẩy mạnh các hình thức trồng cây xanh - sạch - đẹp, góp phần tích cực bảo vệ môi trường và thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dụng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tiếp tục xây dựng mới và nhân rộng các mô hình, điển hình của cộng đồng dân cư, các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, thực hiện nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp phối hợp giữa Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường các cấp trong triển khai công tác tuyên truyền, vận động, quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực tài nguyên môi trường.

Tự giác tham gia xây dựng và thực hiện các quy ước của cộng đồng dân cư hướng vào công tác bảo vệ môi trường, ứng phó vói biến đổi khí hậu; Phối hợp kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội trong xây dựng và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Phối hợp giám sát và kiến nghị biện pháp xử lý đối với các sai phạm trong quản lý chất thải công nghiệp, sản xuất nông nghiệp, bệnh viện, chợ và trung tâm thương mại, nơi giết, mổ gia súc, gia cầm, chế biến thực phẩm, sinh hoạt của hộ gia đình, cộng đồng dân cư và khu vực công cộng. 

Ngoài ra, chương trình phối hợp còn phân công nhiệm vụ cụ thể giữa 2 bên nhằm thực hiện thống nhất, có hiệu quả các mặt công tác đã đề ra.

Mai Thành

Số lượt truy cập: 346587  -  Số người online: 7